• สมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิ ปางเปิดโลก ๑๗๑ ซม.
ขนาด 171 ซม.
รหัส
ราคาต่อองค์ (บาท)
ทองเหลืองปิดทองคำเปลว170,000.00
ค่าประดับพลอย15,000.00
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message