• พระพุทธมหาจักรพรรดิ ปางห้ามสมุทร
ขนาด สูง 149 ซม.
รหัส
ราคาต่อองค์ (บาท)
ทองเหลือง55,000.00
ทองเหลืองปิดทองคำเปลวแท้70,000.00
ค่าประดับพลอย10,000.00
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message