• พระพุทธมหาจักรพรรดิ ปางเปิดโลก ๑๐๘
ขนาด สูง 108 ซม
รหัส
ราคาต่อองค์ (บาท)
ทองเหลืองปิดทองคำเปลวแท้39,000.00
ค่าประดับพลอย12,000.00
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message