• พระพุทธมหาจักรพรรดิ ปางเปิดโลก ๒๑
ขนาด สูง 21 ซม.
รหัส
ราคาต่อองค์ (บาท)
ทองเหลืองปิดทองคำเปลวแท้2,900.00
ทองเหลืองชุบเงิน2,700.00
ทองเหลืองชุบนาค2,900.00
ทองเหลืองรมสี2,500.00
ครอบแก้ว350.00
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message