• แบบกล่องกำมะหยี่ทรงสี่เหลี่ยม
ขนาด ทรงสี่เหลี่ยม
รหัส
  1. รหัส   : Jเล็ก
ขนาด :  4.5*5 ซม.
   รหัส : Jเล็ก ขนาด : 4.5*5 ซม.
  2. รหัส   : Jกลาง
ขนาด :  5.5*6.5 ซม.
   รหัส : Jกลาง ขนาด : 5.5*6.5 ซม.
  3. รหัส   : Jใหญ่(มน)
ขนาด :  6*7.5 ซม.
   รหัส : Jใหญ่(มน) ขนาด : 6*7.5 ซม.
  4. รหัส   : Jใหญ่(มน)
ขนาด :  6*7.5 ซม.
   รหัส : Jใหญ่(มน) ขนาด : 6*7.5 ซม.
  5. รหัส   : Jใหญ่(เหลี่ยม)
ขนาด :  6*7.5 ซม.
   รหัส : Jใหญ่(เหลี่ยม) ขนาด : 6*7.5 ซม.
  6. รหัส   : Jใหญ่สุด
ขนาด :  6*8 ซม.
   รหัส : Jใหญ่สุด ขนาด : 6*8 ซม.
  7. รหัส   : EA107 ขอบทอง
ขนาด :  5*6.5 ซม.
   รหัส : EA107 ขอบทอง ขนาด : 5*6.5 ซม.
  8. รหัส   : EA107 ขอบทอง
ขนาด :  5*6.5 ซม.
   รหัส : EA107 ขอบทอง ขนาด : 5*6.5 ซม.
  9. รหัส   : J26
ขนาด :  5*5.5 ซม.
   รหัส : J26 ขนาด : 5*5.5 ซม.
  10. รหัส   : J26
ขนาด :  5*5.5 ซม.
   รหัส : J26 ขนาด : 5*5.5 ซม.
  11. รหัส   : สี่เหลี่ยมทรงสูง
ขนาด :  5*5.5*3 ซม.
   รหัส : สี่เหลี่ยมทรงสูง ขนาด : 5*5.5*3 ซม.
  12. รหัส   : กษาปณ์
ขนาด :  8*8 ซม.
   รหัส : กษาปณ์ ขนาด : 8*8 ซม.
  13. รหัส   : กษาปณ์
ขนาด :  8*8 ซม.
   รหัส : กษาปณ์ ขนาด : 8*8 ซม.
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message