• พระพุทธมหาจักรพรรดิ ปางเปิดโลก
ขนาด สูง 5.9 ซม
รหัส
ราคาต่อองค์ (บาท)
สำริด / ทองเหลือง ปลีก299.00
สำริด / ทองเหลือง ผลิต170.00
    1. เนื้อสำริด
      เนื้อสำริด
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message