• พระพุทธมหาจักรพรรดิ ปางนิพพาน
ทองเหลืองปิดทอง
ขนาด 108 ซม
รหัส
ราคาต่อองค์ (บาท)
ทองเหลือง44,000.00
ทองเหลืองปิดทองคำเปลวแท้59,000.00
ค่าประดับพลอย12,000.00
  1. ปิดทอง
   ปิดทอง
  2. ปิดทอง
   ปิดทอง
  3. ปิดทอง
   ปิดทอง
  4. ปิดทอง
   ปิดทอง
  5. ปิดทอง
   ปิดทอง
  6. ทองเหลืองปิดทอง
   ทองเหลืองปิดทอง
  7. ทองเหลืองปิดทอง
   ทองเหลืองปิดทอง
  8. ทองเหลืองปิดทอง
   ทองเหลืองปิดทอง
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message