• พระพุทธ ปางเปิดโลกจีวรเรียบ
ขนาด สูง 4.5 ซม.
รหัส
ราคาต่อองค์ (บาท)
สำริด / ทองเหลือง ปลีก150.00
สำริด / ทองเหลือง ผลิต65.00
ชุบทอง ปลีก200.00
ชุบเงิน ปลีก190.00
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message