• พระขรรค์เล็ก (จิ๋ว)
ขนาด 16 มม.
รหัส
ราคาต่อองค์ (บาท)
สำริด / ทองเหลือง ปลีก40.00
สำริด / ทองเหลือง ผลิต16.00
นวะ ปลีก100.00
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message