• พระพุทธมหาจักรพรรดิ ปางเปิดโลก ๑๗๑
ขนาด สูง 171 ซม.
รหัส
ราคาต่อองค์ (บาท)
ทองเหลือง130,000.00
ทองเหลืองปิดทองคำเปลวแท้150,000.00
ค่าประดับพลอย15,000.00
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message