• พระพุทธมหาจักรพรรดิ ปางเปิดโลก ๓.๗๕
ขนาด สูง 3.55 ม.
รหัส
ราคาต่อองค์ (บาท)
ทองเหลืองปิดทองคำเปลวแท้450,000.00
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message