• พระพุทธมหาจักรพรรดิ ปางเปิดโลก ๓.๕๕
ขนาด สูง 3.55 ม.
รหัส
ราคาต่อองค์ (บาท)
ทองเหลือง450,000.00
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message