• สมเด็จพระญาณสังวร
ขนาด เท่าจริง
เทคนิคทองเหลืองรมสี
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message