• แผ่นยันต์ อยู่ดีมีสุข เจริญยศ วาสนา บารมี
นวะ
ขนาด 4X4
เทคนิคนวะ - ทองเหลือง
    1. นวะ - ทองเหลือง
      นวะ - ทองเหลือง
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message