• สมเด็จองค์ปฐม ปางเปิดโลก (มหายาน) งานปั้นจำลองเพื่อสร้างขนาดสูง ๔ เมตร
ต้นแบบจำลอง
ขนาด จำลอง
เทคนิคต้นแบบ
    1. ต้นแบบจำลอง
      ต้นแบบจำลอง
    2. ต้นแบบจำลอง
      ต้นแบบจำลอง
    3. ต้นแบบจำลอง
      ต้นแบบจำลอง
    4. ต้นแบบจำลอง
      ต้นแบบจำลอง
    5. ต้นแบบจำลอง
      ต้นแบบจำลอง
    6. ต้นแบบจำลอง
      ต้นแบบจำลอง
    7. ต้นแบบจำลอง
      ต้นแบบจำลอง
    8. ต้นแบบจำลอง
      ต้นแบบจำลอง
    9. ภาพ 3D
      ภาพ 3D
    10. ภาพ 3D
      ภาพ 3D
    11. ภาพ 3D
      ภาพ 3D
    12. ภาพ 3D
      ภาพ 3D
    13. ภาพ 3D
      ภาพ 3D
    14. ปริ้นงานโฟม
      ปริ้นงานโฟม
    15. ปริ้นงานโฟม
      ปริ้นงานโฟม
    16. ปริ้นงานโฟม
      ปริ้นงานโฟม
    17. ปริ้นงานโฟม
      ปริ้นงานโฟม
    18. บุดินน้ำมันแต่งหุ่น
      บุดินน้ำมันแต่งหุ่น
    19. บุดินน้ำมันแต่งหุ่น
      บุดินน้ำมันแต่งหุ่น
    20. บุดินน้ำมันแต่งหุ่น
      บุดินน้ำมันแต่งหุ่น
    21. บุดินน้ำมันแต่งหุ่น
      บุดินน้ำมันแต่งหุ่น
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message