• พระพุทธมหาจักรพรรดิ ปางสมาธิ
ขนาด ขนาด 3.2 ซม.
เทคนิคทองเหลือง / ทองแดง
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message