• พระขรรค์พระอินทร์
เนื้อสำริด
ขนาด ยาว 14 ซม.
เทคนิคเงิน/สำริด
    1. เนื้อเงิน/เนื้อสำริด
      เนื้อเงิน/เนื้อสำริด
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message