• สมเด็จองค์ปฐม
ทองเหลืองปิดทองทรงเครื่อง
ขนาด หน้าตัก 5 นิ้ว
เทคนิคทองเหลืองปิดทองทรงเครื่อง
  1. ต้นแบบ
   ต้นแบบ
  2. ต้นแบบ
   ต้นแบบ
  3. ต้นแบบ
   ต้นแบบ
  4. ต้นแบบ
   ต้นแบบ
  5. ทองเหลืองปิดทองทรงเครื่อง
   ทองเหลืองปิดทองทรงเครื่อง
  6. ทองเหลืองปิดทองทรงเครื่อง
   ทองเหลืองปิดทองทรงเครื่อง
  7. ทองเหลืองปิดทองทรงเครื่อง
   ทองเหลืองปิดทองทรงเครื่อง
  8. ทองเหลืองปิดทองทรงเครื่อง
   ทองเหลืองปิดทองทรงเครื่อง
  9. ทองเหลืองปิดทองทรงเครื่อง
   ทองเหลืองปิดทองทรงเครื่อง
  10. ทองเหลืองปิดทองทรงเครื่อง
   ทองเหลืองปิดทองทรงเครื่อง
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message