• ครูบาคำ
ขนาด สูง 3 ซม.
เทคนิคสำริดรมสี
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message