• พระพุทธมหาจักรพรรดิ ปางห้ามสมุทร
ทองเหลืองปิดทอง
ขนาด สูง 149 ซม.
เทคนิคทองเหลืองปิดทอง
  1. ต้นแบบ
   ต้นแบบ
  2. ต้นแบบ
   ต้นแบบ
  3. ต้นแบบ
   ต้นแบบ
  4. ต้นแบบ
   ต้นแบบ
  5. ต้นแบบ
   ต้นแบบ
  6. ต้นแบบ
   ต้นแบบ
  7. ต้นแบบ
   ต้นแบบ
  8. ต้นแบบ
   ต้นแบบ
  9. ต้นแบบ
   ต้นแบบ
  10. ต้นแบบ
   ต้นแบบ
  11. ทองเหลืองปิดทอง
   ทองเหลืองปิดทอง
  12. ทองเหลืองปิดทอง
   ทองเหลืองปิดทอง
  13. ทองเหลืองปิดทอง
   ทองเหลืองปิดทอง
  14. ทองเหลืองปิดทอง
   ทองเหลืองปิดทอง
  15. ทองเหลืองปิดทอง
   ทองเหลืองปิดทอง
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message