• พระราหู
ต้นแบบ
ขนาด ฐานกว้าง 108 นิ้ว
เทคนิคต้นแบบ
  1. ต้นแบบ
   ต้นแบบ
  2. ต้นแบบ
   ต้นแบบ
  3. ต้นแบบ
   ต้นแบบ
  4. ทองเหลือง
   ทองเหลือง
  5. ทองเหลือง
   ทองเหลือง
  6. ทองเหลือง
   ทองเหลือง
  7. ทองเหลืองปิดทอง
   ทองเหลืองปิดทอง
  8. ทองเหลืองปิดทอง
   ทองเหลืองปิดทอง
  9. ทองเหลืองปิดทอง
   ทองเหลืองปิดทอง
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message