• ยอดเกศพระพุทธ
ต้นแบบ
ขนาด สูง 179 ซม.
เทคนิคต้นแบบ
    1. ต้นแบบ
      ต้นแบบ
    2. ทองเหลือง
      ทองเหลือง
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message