• อาจารย์ปลั่ง (โดยอาจารย์โสพิศ พุทธรักษ์ ประติมากร)
ขนาด หน้าตัก 28 นิ้ว
เทคนิคืทองแดงรมสี
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message