• เหรียญสมเด็จองค์ปฐม
ขนาด 3.2 ซม.
เทคนิคนวะ
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message