• พระพิฆเณศวร์
ทองเหลืองปิดทอง
ขนาด สูง 2.49 เมตร
เทคนิคทองเหลืองปิดทอง
  1. ทองเหลือง
   ทองเหลือง
  2. ทองเหลือง
   ทองเหลือง
  3. ทองเหลือง
   ทองเหลือง
  4. ทองเหลือง
   ทองเหลือง
  5. ทองเหลืองปิดทอง
   ทองเหลืองปิดทอง
  6. ทองเหลืองปิดทอง
   ทองเหลืองปิดทอง
  7. ทองเหลืองปิดทอง
   ทองเหลืองปิดทอง
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message