• พระประธานเมือง Chenghai ประเทศจีน
ทองเหลือง
ขนาด หน้าตัก ๕๐ นิ้ว
เทคนิคทองเหลือง
  1. ต้นแบบ
   ต้นแบบ
  2. ต้นแบบ
   ต้นแบบ
  3. ต้นแบบ
   ต้นแบบ
  4. ต้นแบบ
   ต้นแบบ
  5. ต้นแบบ
   ต้นแบบ
  6. ต้นแบบ
   ต้นแบบ
  7. ทองเหลือง
   ทองเหลือง
  8. ทองเหลือง
   ทองเหลือง
  9. ทองเหลือง
   ทองเหลือง
  10. ทองเหลือง
   ทองเหลือง
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message