• สร้อยสังวาลย์ พระหน้าตัก ๑๐๐ นิ้ว
ทองเหลืองรมสี
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว
เทคนิคทองเหลืองรมสี
    1. ทองเหลืองรมสี
      ทองเหลืองรมสี
    2. ทองเหลืองรมสี
      ทองเหลืองรมสี
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message