• บริจาคเงินมูลนิธิชัยพัฒนา
    1. บริจาคเงินมูลนิธิชัยพัฒนา

บริษัท พุทธปฎิมา พรหมรังสี จำกัด
ได้บริจาคเงินเป็นจำนวน 32,919.00 บาท
ให้มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อดำเนินการในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ
ในการช่วยเหลือตลอดจนสงเคราะห์ประชาชนโดยทั่วไป
ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาขึ้นมา

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message