• ขอเชิญร่วมสร้างพระวิหารสมเด็จพระพนรัต
  1. ขอเชิญร่วมสร้างพระวิหารสมเด็จพระพนรัต
สำนักสงฆ์ป่าแก้ว บ้านโหล ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เป็นที่พักสงฆ์ในสังกัดคณะธรรมยุตินิกาย ตั้งอยู่ในชุมชนชาวเขาเผ่าลาหู่ห่างไกลจากพระพุทธศาสนาจึงมีคณะพระสงฆ์เข้าไปเผยแผ่ ให้ความรู้ อบรมศีลธรรม และนำมาในการปฏิบัติอบรมจิตใจตามแนวทางของครูบาอาจารย์สายพระป่า ในปัจจุบันได้ดำเนินการสร้างพระวิหารเพื่อใช้ปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์ ในการทำวัตร สวดมนต์ ทำสังฆกรรม สวดปฎิโมกข์ อุปสมบท ทำบุญในวันอุโบสถศีล รูปแบบการสร้างเป็นศิลปล้านนาผสมกับศิลปะอยุธยา ขนาด ๑๘x๒๙ เมตร ในการนี้ได้มีการจัดสร้างรูปบูชาสมเด็จพระพนรัตพระอาจารย์ในสมเด็จพระนเรศวร ซึ่งเป็นบูรพาจารย์เป็นชาวไทยควรแก่การยกย่องสักการะ แก่ท่านผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่า กองละ ๙,๙๙๙ บาท
สมเด็จพระพนรัต
รูปเหมือนสมเด็จพระพนรัตเป็นการสร้างตามภาพนิมิตเป็นครั้งแรก จัดสร้างจำนวน ๕,๐๕๖ ชุด มีหมายเลขกำกับทุกองค์ผู้สั่งจองจะได้รับพระหลังจอง ๕ เดือน พระทุกองค์บรรจุผงมวลสารศักดิ์สิทธิ์พร้อมผ้ายันต์จากจีวรสมเด็จองค์จริง ที่วัดทำพิธีอธิษฐานจิตโดยการบวงสรวงขอบารมีองค์สมเด็จพระพนรัต (มหาเถระคันฉ่อง) รายได้ทั้งหมดสมทบทุนกองทุนสมเด็จพระพนรัตในการพัฒนาวัดและสร้างพระวิหารเป็นการถาวรสืบไป
สภาพภูมิประเทศและที่ตั้ง ประวัติศาสตร์
จากหลักฐานที่ได้มีการพบบริเวณวัดและชุมชนรอบวัดมีวัตถุซึ่งบอกความหมายถึง อายุของพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นชุมชน ซึ่งมีผู้คนอยู่อาศัยต่อเนื่องมายาวนานหลายยุคสมัย เช่น มีขวานหิน, กล้องสูบยาดินเผา, ระฆังหิน, เศษภาชนะดินเผาและซากสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่อยู่ทั่วบริเวณตลอดจนทางวัดยังได้พบพระพุทธรูปศิลปะเชียงรุ้ง เป็นปางมารวิชัยประทับบนช้างคู่มีเทวดารอบ เนื้อสัมฤทธิ์อายุราว ๙๐๐ ปีขึ้นไป บ่งบอกถึงความเป็นชาวพุทธมายาวนาน และมีการพบชิ้นส่วนของโบราณต่างๆ อยู่ทั่วไป จึงมีความหมายที่เราควรส่งเสริมต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยังคงอยู่ไม่เสื่อมสิ้นไปถือเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ของทุกท่าน ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้
พื้นที่ตั้ง
อยู่ใกล้แม่น้ำกกซึ่งไหลจากพม่าผ่านประเทศไทยไปออกที่แม่น้ำโขง จ.เชียงราย มีภูเขาสลับซับซ้อนมีที่ราบลุ่มเกษตรกรรมประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา เผ่าต่างๆ เช่า มูเซอ, อีก้อ, กระเหรี่ยง, สีซอ, เย้า,ไทยใหญ่ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มาหลายช่วงอายุคนในอดีตเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จพระราชดำเนินมาที่บ้านเมืองงามซึ่งทรงรับสั่งถึงการพัฒนาความเป็นอยู่ รวมถึงการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่นี้ได้รับการฟื้นฟูจึงสมควรที่เราจะได้ดำเนินตามรอยพระยุคลบาทในการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่นี้ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสนี้ด้วย
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสำนักสงฆ์ป่าแก้ว
1. เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปยังชนกลุ่มน้อยด้วยโอกาสโดยการจัดทำสื่อเผยแพร่เป็นภาษาของชาวเขา
2. เพื่อนำพาเยาวชนในถิ่นห่างไกลได้ใกล้ชิดพระศาสนา
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติภาวนาโดยอาศัยการถือธุดงค์วัตรในป่าตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและถ่ายทอดความรู้โดยอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์
4. สนับสนุนการศึกษาและปฏิบัติธรรมของเยาวชนในท้องถิ่นห่างไกลและให้โอกาสทางการศึกษาด้านสามัญและปลูกฝังคุณธรรมการใช้ชีวิต
5. สงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลในถิ่นทุรกันดาน
6. รักษาป่าไม้และธรรมชาติให้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรมต่อไป
7. สนับสนุนการให้ความรู้ในการพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขา
8. สนับสนุนให้พระสงฆ์ได้มีสถานที่เพื่อการปฏิบัติจิตภาวนาอย่างสงบโดยอาศัยป่าเขาเป็นที่เจริญจิตภาวนามีข้อวัตรตามแนวบูรพาจารย์ในสายกรรมมัฎฐาน
9. เทิดพระเกียรติประวัติเจ้าประคุณสมเด็จพระพนรัต (มหาเถระคันฉ่อง) ซึ่งเป็นผู้มีคุณอย่างยิ่งต่อชาวไทยให้ได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
 
ติดต่อร่วมบุญสั่งจองได้ที่
ที่พักสงฆ์ป่าแก้ว บ้านป่าโหล ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
พระพีระ จิตฺตวีโร  :  โทร. 085-7189203
พระสุริยะ  :  โทร. 086-1938688

บัญชีกองทุนสมเด็จพระพนรัต
ชื่อบัญชี ปาแมร่า โปม่าร์
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ย่อยแม่ริม
จ.เชียงใหม่
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เพื่อกองทุนสมาคมสมเด็จพระพนรัต
เลขที่บัญชี 853-203291-1
  1. สมเด็จพระพนรัต
   สมเด็จพระพนรัต
  2. ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระวิหารสมเด็จพระพนรัต
   ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระวิหารสมเด็จพระพนรัต
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message