• ถวายฉลองครบอายุชาตกาล ๙๖ ปี พระหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์หน้าตัก ๑๖ นิ้ว ๒ องค์ ..๙ นิ้ว ๓๘ องค์
ถวายฉลองครบอายุชาตกาล ๙๖ ปี พระหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์หน้าตัก ๑๖ นิ้ว ๒ องค์ ..๙ นิ้ว ๓๘ องค์
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message