• ถวายงานหลวงพ่อบุญค้ำ วัดชัยเภรีย์ จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๒
ถวายงานหลวงพ่อบุญค้ำ วัดชัยเภรีย์ จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๒

ถวายงานหลวงพ่อบุญค้ำ วัดชัยเภรีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

เหรียญ รุ่น ๙ ดี ๑๐ ดี

เนื้อเงิน                 จำนวน  ๗๔      เหรียญ

เนื้อเงินลงยา           จำนวน  ๖๖      เหรียญ

เนื้อทองเหลือง        จำนวน  ๔,๓๒๒  เหรียญ

เนื้อนวะ                 จำนวน  ๕๓๐     เหรียญ

เนื้อทองเหลืองลงยา  จำนวน  ๕๙๔     เหรียญ

รวมทั้งหมด            จำนวน   ๕,๕๘๓  เหรียญ  

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message