• ถวายงานหลวงปู่สี สิริญาโณ
ถวายงานหลวงปู่สี สิริญาโณ

สร้างรูปเหมือนหลวงปู่สี สิริญาโณ ขนาด 3.5 ซม.

 - เนื้อทองเหลือง  ปี ๒๕๕๗   สร้างถวายจำนวน  ๒,๕๕๖  องค์

 - เนื้อทองเหลือง  ปี ๒๕๕๙   สร้างถวายจำนวน  ๑,๖๐๐  องค์

 

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message