• โครงการสร้างพระพุทธสิกขี ทศพลที่๑
โครงการสร้างพระพุทธสิกขี ทศพลที่๑

ชื่อโครงการ       :       โครงการสร้างพระพุทธสิกขี ทศพลที่๑ ขนาดหน้าตัก ๔ ศอก

ขนาด      :       หน้าตัก ๔ ศอก

 

วัสดุ      :       ปูนปั้น ปิดทองคำเปลวแท้ ประดับพลอย

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message