• มวลสารศักดิ์สิทธิ์
มวลสารศักดิ์สิทธิ์
ชนวนโลหะศักดิ์สิทธิ์ ที่นำมาจัดสร้างวัตถุมงคล ของคณะกองทุนคุณพระฯ
ชนวนโลหะที่นำมาใช้ในการหล่อพระพุทธรูปในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นสิริมงคลอย่างสูงสุด ทางคณะผู้สร้างจึงได้พยายามรวบรวมแผ่นยันต์ และวัตถุมงคล อีกทั้งมีผู้ร่วมมอบชนวนสำคัญต่างๆ
                          ในปี พ.ศ. 2545 รวมชนวนโลหะทั้งหมด ที่ใช้ในการหล่อพระในครั้งนั้นมีน้ำหนัก กว่า 30 กิโลกรัม
ได้จัดแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ใช้ในงานหล่อพระมหาจักรพรรดิ ของคุณหมออานุภาพ สหภิญโญชนม์ และงานหล่อพระของคุณวิทยา ปทุมมัง
เสร็จจากงานหล่อพระ 2 พิธีนี้ ก็ยังเหลือชนวนมากพอสมควร จึงได้นำมาใช้ในการหล่อพระพุทธมหาจักรพรรดิ
อีกทั้งยังมีชนวนใหม่ที่ได้จากท่านผู้มีจิตศรัทธา และงานพิธีต่างๆ อีกมากมายเกินกว่าจะจดจำได้ มาสมทบอีกมาก
และที่สำคัญยังได้รับชนวนที่หล่อสมเด็จองค์พระปฐม วัดท่าซุง มีพระอาจารย์ท่านหนึ่งเมตตามอบให้คณะผู้จัดทำด้วย (ขอสงวนนาม)....
เป็นเพราะด้วยบารมีของพระท่านอันมีสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า สมเด็จองค์ปฐมเป็นองค์ประธาน ข้าพระบาทขอบูชาพระรัตนตรัยยาธิคุณ
 
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message