• โครงการบริจาคเงินให้มูลนิธิชัยพัฒนา
โครงการบริจาคเงินให้มูลนิธิชัยพัฒนา
บริษัท พุทธปฎิมา พรหมรังสี จำกัด ได้บริจาคเงินเป็นจำนวน 32,919.00 บาท ให้มูลนิธิชัยพัฒนา
เพื่อดำเนินการในโครงการและกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิฯ ในการช่วยเหลือตลอดจนสงเคราะห์ประชาชนโดยทั่วไป
ตามพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาขึ้นมา
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message