• ถวายงานหลวงปู่ครูบาคำ
ถวายงานหลวงปู่ครูบาคำ
             กองทุนคุณพระฯ ได้จัดสร้างรูปเหมือนหลวงปู่ครูบาคำขึ้นในครั้งนี้  จำนวน ๑,๐๘๒ องค์                  
เป็นเนื้อสำริด ,๐๔๑ องค์  เป็นเนื้อเงินบริสุทธ์ ๔๑ องค์  รายได้จากการบูชารูปเหมือนหลวงปู่ครูบาคำทุกบาท      
ทางกองทุนคุณพระฯ ได้ถวายหลวงปู่ครูบาคำ  โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  ซึ่งภายในวันงานพิธีพุทธาภิเษก
รูปเหมือน  ได้ถวายให้วัดศรีดอนตัน เพื่อให้ผู้มีศรัทธาร่วมบูญบูชานำรายได้มาบำรุงวัด พร้อมทั้งได้แจกจ่ายรูปเหมือนครูบาคำให้กับผู้ที่มาร่วมในงานพิธีวันนั้นด้วย และได้รับมอบเข้ากองทุนฯส่วนหนึ่ง
รายนามพระคณาจารย์ที่ร่วมอธิษฐานจิต  พิธีพุทธาภิเษก  รูปเหมือนหลวงปู่ครูบาคำ    วัดศรีดอนตัน  จ. ลำพูน  
พระสุปฏิปันโน  แห่งล้านนา
๑.  หลวงปู่ครูบาคำ  วัดศรีดอนตัน  จ.ลำพูน
๒.  ครูบาอินตา  วัดวังทอง  จ.ลำพูน
๓.  ครูบาอินตา  วัดหนองหมู  จ.ลำพูน 
๔.  ครูบาดวงดี  วัดบ้านฟ่อน  จ.เชียงใหม่
    1. เปิดฟ้ามหามงคล
      เปิดฟ้ามหามงคล
    2. หลวงปู่ครูบาคำ วัดศรีดอนตัน
      หลวงปู่ครูบาคำ วัดศรีดอนตัน
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message