• โครงการสร้างพระพุทธมหาจักรพรรดิสมเด็จองค์ปฐม
โครงการสร้างพระพุทธมหาจักรพรรดิสมเด็จองค์ปฐม

โครงการสร้างพระพุทธมหาจักรพรรดิสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก ๙ นิ้ว

ชื่อโครงการ

:

โครงการสร้างพระพุทธมหาจักรพรรดิสมเด็จองค์ปฐม

ขนาด

:

หน้าตัก 9 นิ้ว

วัสดุ

:

หล่อโลหะทองเหลือ ปิดทองคำเปลวเครื่องทรง

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message