• โครงการสร้างสมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิพุทธมหาราชา ปางลีลาเปิดโลก
โครงการสร้างสมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิพุทธมหาราชา ปางลีลาเปิดโลก

ชื่อโครงการ  :  โครงการสร้างสมเด็จองค์ปฐม บรมจักรพรรดิ พุทธมหาราชา ปางลีลาเปิดโลก 
ขนาด  :  สูง ๒.๗๙ เมตร
วัสดุ  :   โลหะทองเหลืองปิดทองคำเปลวแท้

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message